Klasatlas kleuters

Onze leefgroep heeft als doel om een tweede thuis te creëren voor kinderen. Een plek waar kinderen zich goed voelen en hun interesses kunnen uitdiepen. Want enkel met welbevinden en betrokkenheid is er kans om te leren. Dat leren doen we op ons eigen tempo en van en met elkaar.

De bewoners in het Toverbos…

…dragen binnen pantoffels omdat het warm is aan onze voetjes. …dragen buiten laarzen om te kunnen ravotten. …nemen boterhammen mee in een brooddoos en drinken uit een drinkbus omdat wij denken aan het milieu. …doen koek en fruit om dezelfde reden in een doosje. …zetten op al hun spullen hun naam zodat ze niets kunnen verliezen. …bergen hun jas op in een luizenzak om deze beestjes weg te houden. …hebben reservekledij bij voor als ze een ongelukje hebben. …hebben een eigen kenteken om zelfstandig hun weg en spullen te vinden.
Op een dag in het Toverbos…

…vertellen we hoe we ons voelen.
Via een pictogram laten we zien hoe het met ons gaat. De leerkracht kan hier rekening mee houden en er op inspelen.

…beginnen we met de kring.
We vertellen en tonen onze belevenissen, dromen, dingen die ons bezighouden: Maandag: vrije Toonkring (foto, ticket van de cinema, stuk speelgoed,…) Dinsdag: natuurkring (plantje, steen, foto,…) Woensdag: muzische kring (liedje, versje, tekening,…) Donderdag: actualiteitskring (krantenartikel, radio, televisie,…) Vrijdag: klasraad + klaskrant (alles over de voorbije week) Elke dag heeft een koffertje om bij weinig respons reacties uit te lokken en een doos om nog te bespreken voorwerpen in te leggen.
…vertellen/tonen we iets over een onderzoek/project.
De activiteiten worden gepland op het planbord. Deze worden door de kinderen gekozen en/of uitgebreid door de leerkracht, rekening houdende met de ontwikkelingsdoelen.
...gaan we op onderzoek via verschillende onderzoeksmogelijkheden:
Doewerk (knutselen, koken, dansen, zingen, voordragen, observeren, experimenteren,…) Iemand in de klas (bellen, vragen, e-mailen, afspreken, vragen,…) Uitstap (bellen, vragen, e-mailen, afspreken,…) Zoekwerk (boeken, bibliotheekbezoek, internet, andere klas,…) Dit gebeurt binnen een bepaald domein en met een onderzoeksfiche. De gevonden antwoorden op de onderzoeken worden in de kring en vastgelegd op de onderzoeksfiche.
…bekijken we de kalenders en het verdere verloop van de dag.

…maken we vrije teksten:
Tekeningen (emoties en creativiteit uiten) Druktechnieken Letters en boeken (letterstempels, tekeningen maken bij een voorgelezen prentenboek, letters zoeken in tijdschriften,…) …

…gaan we vervolgens verder met:

…het eten van een stuk fruit/drinken en speeltijd. …onderzoek. … boterhammen eten en het bos intrekken. … een gezamenlijke kringactiviteit (lied, dans, gedicht, taal, wiskunde, onderzoeken voorstellen,…) …er op los spelen of verder werken aan een onderzoek. …opruimen en de dag leuk afsluiten. …een koekje eten en wachten we op mama/papa.

De klasraad in het Toverbos…

…is op vrijdag het overlopen van de week met de kinderen. Er is ruimte om te vertellen via de woorden: ‘ik heb een idee’, ‘ik ben het ergens niet mee eens’ of ‘ik heb een compliment’.
De klaskrant van het Toverbos…

...is een wekelijkse beschrijving van de gebeurtenissen uit de klas en bestaat uit tekeningen, foto’s, anekdotes,…Deze kan je dan terugvinden op de website.
Atelier in het toverbos…

… haalt de wereld binnen in de klas. Iedereen die de kinderen iets wil bijbrengen vanuit eigen kennis, kunde of interesse is welkom. …laat een materiaal of techniek ontdekken op verschillende manieren. (Kranten: scheuren, letters zoeken, papier mache,…)
Een jarige in het Toverbos…

…wordt gevierd met liedjes, zelfgemaakt vuurwerk, tekeningen en een mooie kroon. Cadeautjes zijn niet per se nodig, we doen ook graag iets samen met mama, papa, opa, oma,…

Bewegen in het Toverbos…

… doen we met juf Katrien op (dag) waarbij de grote motoriek geoefend wordt. Graag doen we dan gemakkelijke kledij aan om alle spiertjes te kunnen losgooien.

Zwemmen in het Toverbos…

…is er om de derde kleuterklas aan het water te laten gewennen. Dit gebeurt om de twee weken vanaf maart. Graag doen we dan gemakkelijke kledij aan om ons zelf gemakkelijk aan- en uit te kunnen kleden.
Rapport in het Toverbos…

…vindt drie keer per jaar plaats en wordt besproken tijdens een persoonlijk oudercontact.

Kindvolgsysteem in het Toverbos…

…is gebaseerd op de ontwikkelingsdoelen van het Gemeenschaps Onderwijs.
De klasbabbel in het Toverbos…

...vindt drie keer per jaar plaats voor de ouders en gaat over de dagelijkse werking van de klas.

De ouderraad in het Toverbos…

…bestaat uit een klasouder van elke leefgroep, één leerkracht en directie, en komt samen om een samenvatting te geven van de klasbabbels.

De klasouders in het Toverbos…

…zijn vertegenwoordigers van de leefgroep. …zijn altijd aanwezig op infoavonden en klasbabbels. …maken een verslag van de klasbabbels (indien ze niet aanwezig kunnen zijn, zorgen ze zelf voor vervanging) …sturen het verslag eerst door naar de leerkracht en daarna naar alle ouders van hun leefgroep. …regelen het vervoer bij uitstappen.