Langzaam sijpelen onze kinderen binnen. Jasje uit, sloefkes aan, babbeltje doen, inschrijven met naam en onderwerp voor de kring, een spel spelen,… We starten met de leesclub. We lezen een boekje op AVI-niveau. Soms zijn we alleen, soms zijn er leesouders.Beja begeleidt individueel. We starten bijna elke dag in de kring. We schrijven ons in voor een mededeling of een verhaal. Wie een mededeling heeft, doet dat kort en krachtig en de anderen stellen geen vragen. Wie een verhaal heeft kan vragen verwachten. Over je verhaal kan je een vrije tekst schrijven. Niet op alle vragen weten we een antwoord. Daar volgt een onderzoek uit. We bespreken wie het gaat doen, waar we antwoorden kunnen zoeken, plannen wanneer we het antwoord verwachten. Wie het moeilijk vindt om lang aandachtig te zijn, stoort de groep niet en gaat in stilte werken aan tekst over wat hij of zij wil vertellen.

Elke dag , een andere kring: maandag: natuurronde, dinsdag: toon-en vertelronde, woensdag: cijfer- en getalronde, donderdag: mediaronde. De waarde van de kring is enorm. Je leert te spreken in groep, je leert te luisteren, je leert vragen stellen, het wekt interesse,je leert bij…Er is een kringleider, er is een verslagmaker.

Wie een opmerking heeft voor de klasraad moet tot vrijdag wachten. We hebben ons klasraadbord om niks te vergeten.

Elke dag hebben we takentijd. Wie wil neemt een taakje op zich. Op de foto zie je wat je kan ( en soms ook moet) doen. Taken moet je goed doen. Een “specialist” helpt je hierbij.

Het planningsbord. Hier kunnen kinderen zien welke dag het is en wat er op de planning staat.

Het bord en paperassentoren Hierin zitten het inschrijfblad, het verslagblad, het weer-verslag,ik ben er-blad. Op het bord vind je onderzoeksblaadjes, uitleg over aangebrachte onderwerpen, verjaardagen, te bespreken woorden, de datum, dingen die we niet mogen vergeten. De kringleider is ook gevoelsronde-leider. Elke middag na het binnenkomen vertellen we hoe we ons voelen. We besluiten met: we weten hoe iedereen zich voelt en houden er rekening mee!

Woensdag: cijfer en getalronde Toon je getal. We onderzoeken en bespreken. We brengen een rekenprobleem in de kring.

Kinderen van de bosbende zie je gegarandeerd lezen in de krant! Donderdag is het media-ronde. Vertel wat je hoorde op de radio- nieuws, zag op het journaal of las in de krant. We zetten het in ons nieuwsboek.

Vrijdag klasraad. Hier wordt de werking in de klas, op school besproken. We lezen het verslag van vorige week, geven er opmerkingen bij, volgen op. We bekijken of er iets staat op het klasraadbord. We doen de rondevraag. Zijn er ideeën, zijn er opmerkingen, problemen? We zoeken samen oplossingen. Iedereen noteert en Beja zet het op vrijdagavond in de digitale klaskrant . Ouders blijven hierdoor op de hoogte van wat er omgaat in de klas en school. Je kan het gebruiken als geheugensteuntje.

Om 10.20 uur speeltijd. Tijd voor fruit, een boke en drinken. Steeds zonder verpakking. Je drinkt liefst water. Fruitsap mag ook. Dat zit in een drinkbusje. Per uitzondering toch afval? Dat neem je terug mee naar huis.Het is immers jouw afval.

Na de speeltijd doen we onze taak en starten de werktijd.
 • contract: Iedereen werkt zijn contract af tegen een afgesproken tijd.
 • Beja geeft instructie aan wie het nodig heeft. Daarna ga je alleen aan de slag. Het kan zijn dat het toch nog niet vlot, dan ga je hulp vragen aan anderen. Je doet dat rustig en je stoort de anderen niet. Lukt het nog niet dan kan Beja je verder helpen. Het kan dat je dan even moet wachten. Je gaat dan aan een andere taak werken.
 • moet taken: individuele inoefening en/ automatisering van leerstof afhankelijk van de kennis en vaardigheden van het individuele kind, vrije tekst maken
 • mag taken: vrije expressie, klaskranrachtergrond maken, lego bouwen, dierensafari…
 • leerzaam spel: In de klas gebruiken we veel leerzame spelletjes.
 • onderzoekjes: we gaan samen op ontdekking: Wat zijn klinkers? medeklinkers? Hoe lang is de gang? Wie is het grootst? Heeft een duizendpoot duizend poten? Wat is een schrikkeljaar? De onderzoekjes groeien vanuit de belangstelling van de kinderen. De kinderen zoeken met ouders grootouders of met hulp van Beja een antwoord. Ze brengen het naar de groep en we maken er alleen of samen een neerslag van.
 • project: Heel soms willen we over één ding meer weten. Dan maken we er een project van. vb. dino’s. We bespreken wat we er van willen weten, wat we er al van weten,(kennis), hoe we er beter door worden( sociaal-emotioneel), of we er iets rond kunnen maken(doen). We plannen de activiteiten.
 • vrije tekst: Je probeert elke week een vijftal zinnen te schrijven over je aangebrachte onderwerp. Je vraagt bij langere woorden het juiste woordbeeld aan Beja. Uit de vrije tekstjes halen we de leerstof voor spelling en taalbeschouwing. Je tekst komt op de leesmuur en komt in de klaskrant. Hierin komen ook verslagjes van uitstappen, mededelingen voor de ouders, dingen die we van ons af willen schrijven, … geschreven door de kinderen.

Voor het eten hebben we een afsluitronde. We vertellen aan elkaar wat we deden, wat we leerden, hoe we te werk gingen, onderzoekjes worden voorgesteld.

We eten rond 12.20 uur. We brengen boterhammetjes mee van thuis en eten ze samen op in de klas. Daarna spelen.

In de namiddag werken we verder.Meestal ontdekwerk en atelier maar ook uitstappen. Je vind onze groep veel buiten. We stappen, fietsen regelmatig de wereld in.
 • atelier: We hebben graag dat kinderen zelf atelier geven. Ik wil jullie graag mijn choco leren maken. Mijn mama wil jullie pomponnetjes leren maken, ik maak een PowerPoint over bliksem en wil die samen met mama donderdag tonen samen met een quiz…Ook anderen, ouders, andere Bosbende-kinderen, Toverbossers, buren, oma’s, opa’s… zijn steeds welkom een atelier te geven.
 • zwemmen, turnen, levensbeschouwing
 • andere talen: We zingen Franse liedjes, spelen spelletjes in het “Frans”, vertellen over Frankrijk en Wallonië,begroeten elkaar in het Duits, gebruiken onze lichaamstaal,…

Aan het einde van de dag is er weer de afsluitronde.

In de boekentas:
 • De agenda in een mapje. Mededelingen, een werkje voor thuis, kortom een manier om te communiceren als we elkaar niet persoonlijk kunnen zien. Ouders tekenen deze elke dag.
 • Huiskaft. Voor de beginnende lezertjes: de steunwoorden, steeds te oefenen! En ook voor hen: het klikklakboekje.
 • Op vrijdag zit in het mapje het contractwerk van de week. Er zit een overzicht bij van wat we hebben geleerd met een evaluatie. Dit kunnen ouders doornemen en bespreken met hun kind. Teken het dan ook even. De “ik-kijk-na-tjes” worden thuis met de ouders afgewerkt.
 • In de loop van het jaar voor de kinderen een tafeldoosje met alle aangeleerde tafels. Voor de L1-ers splitskaartjes.
Stacks Image p254_n262
Kringleider
Stacks Image 265

Leerzaam spel

Stacks Image 268
Nieuwsboek
Stacks Image 271

Onze groepsvlag

Stacks Image 274
Papperassentoren
Stacks Image 277

Planbord

Stacks Image 280
Stille werktijd
Stacks Image 283

Taallabo

Stacks Image 286
Takenblad
Stacks Image 289

Zelfstandig werken